Arbeidsliv og svangerskap

Selv har jeg vært heldig og kunnet jobbe gjennom alle mine svangerskap. Mange sier det er en bragd, andre ser på det som en normal. Jeg er enig med den siste gruppen, for graviditet er ingen sykdom, men det er ingen selvfølge at folk tenker sånn. Jeg har flere ganger måtte «kjempe» for retten til å kunne gå på jobb, og rettferdiggjøre valgene mine.

Omgivelsene gav ofte uttrykk for at jeg ikke prioriterte fosteret ved å velge jobb, og mange gravide kvinner mener faktisk at man er berettiget å avvikle litt fritid, i god tid før fødsel. «Det er ingen som takker deg i etterkant, du må tenke på deg selv nå» er ofte en gjenganger i vanlig dagligtale og kommentarfelter på sosiale grupper. En verden hvor normalen blir sykemelding ved graviditet synes jeg er en fallitterklæring, og det vil skape utfordringer for velferdsstaten, dersom vi ikke snur denne «virkeligheten».

Vi blir gjennom livet møtt med hendelser som gjør at vi skaper et handlingsmønster, ut fra våre erfaringer og holdninger. Noen ting reagerer vi positivt på, andre negativt, mens enkelte ting har vi ingen sterke meninger om. Hvordan reagerer du eksempelvis på uttalelsen: “Graviditet er ingen sykdom”? Jeg reagerer negativt på denne, men det trenger ikke gjelde for alle. Jeg er negativ til setningen fordi jeg mener vi feilsnakker tilstanden, eller graviditeten.

Formen stigende, to døgn etter fødsel..
Formen stigende, to døgn etter fødsel..

Gravid kommer av latinske «gravidus», eller «gravis», og betyr bebyrdet, tung. Det kan jeg skrive under på at er en god beskrivelse.. Enkelte dager kunne det vært godt å holde sengen, gravid eller ikke, det er ofte holdningene som styrer valgene. Skal man gå på jobben med det som er friskt, eller holde seg hjemme med det som er sykt?

I en normal hverdag anses det som positivt at jeg trener og tar vare på helsen min. I den gravide hverdagen har jeg inntrykk av at det ville det vært best om jeg lå i sengen, innpakket i bomull og helst fikk maten intravenøst, slik at jeg slapp å tygge den selv. Jeg hører stadig forklaringer på fravær, både i arbeid og politikk, med at hun er gravid. Punktum. Ingen videre spørsmål, hun er gravid, derfor fraværende. Ingen spørsmål om funksjonsevne, kun konstatering av tilstand. Graviditet blir en sykdom, på lik linje med influensa og omgangssyke.

Her har vi som samfunnsaktører en jobb å gjøre. Vi må snakke om graviditet som en tilstand, ikke en sykdom. Holdninger og kultur spiller en vesentlig rolle, og ikke minst det vi sier og hva vi faktisk gjør. Da er det et interessant faktum at smerte er kulturelt betinget, og videre at sykdomsforståelse er et av de kulturelle særtrekkene som vanskeligst lar seg endre. Dette gir utfordringer for den «syke», men også behandlingspersonellet og de som står rundt.

Svangerskap er ingen sykdom, men det kan medføre at man i kortere, eller lengre perioder, må sykemeldes som følge av plager som oppstår, eller at det er reell fare for det ufødte barnet. På dette området har fagpersoner betydelig kunnskap og erfaring å komme med. De kan raskt konkludere med at sex i et svangerskap ikke er til skade for fosteret, så lenge det er et normalt svangerskap. Denne informasjonen kunne spart mange lange diskusjoner på sosiale debattforum, og sannsynligvis ført til mer sengehygge.

Hva er så et normalt svangerskap? Det er viktig at vi avklarer dette for å kunne redusere sykefraværet som følger av graviditet. Vi må ha en felles forståelse om hva som er normalt, og hva som eventuelt er grunnlag for sykemelding.

Jeg burde kanskje vært sykemeldt store deler av mine 40 måneders gravide tilstand. En mindre sosial partner og energisk mor skal en lete lenge etter. Jeg gikk tidlig til sengs, og var kun med på de få private aktivitetene jeg orket. Jeg måtte prioritere kropp og baby i alle ledige øyeblikk jeg hadde gjennom hverdagen. Sånn må det også være, for liv og lære kan ikke alltid følge logikken til enkelte deltakere i “Luksusfellen”.  I en episode forklarte en betuttet deltaker sin 50 % støtte fra NAV, med at han måtte ha dette, for å kunne tilbringe mer tid med sin partner, som jobbet kveldsskift.

Jeg har nok dratt dette innlegget langt i å mistenkeliggjøre mange av mine gravide medsøstre. I det virkelige liv er det alltid flere nyanser. Selvsagt må det være lov å være sykemeldt selv om du er gravid, men ikke for at du er gravid. Vi må ikke glemme at en stor andel av fraværet er normert, et resultat av våre holdninger og de valgene vi tar.

“Går jeg på jobb med det som er friskt, eller blir jeg hjemme med det som er sykt”?

4 kommentarer til «Arbeidsliv og svangerskap»

 1. Hei,

  Jeg er veldig, veldig enig med deg, men vil gjerne komme med en kommentar.
  Mitt første svangerskap var som en drøm. Hadde det ikke vært for fødselen, hadde jeg omtrent ikke visst jeg var gravid! Jobbet 10-12 timer hver dag, overførte to ferieuker til året etter for å forlenge permisjonen noe, trente, gikk turer, var sosial, osv. «Herregud så lett å gå gravid», tenkte jeg! «Makan for noen pingler mange gravide er, som må sykemelde seg så fort de tisser på pinnen!»

  Så ble jeg gravid med nummer to, nokså nøyaktig to år etter jeg ble gravid første gang. Jeg slet med smerter fra dag én! MEN!!! og det er, som du ser, et stort men! Jeg karret meg på jobb, hver bidige dag. Hadde dritvondt, men ikke noe som var skadelig hverken for meg eller foster. Det var «bare» vondt. Jeg bet det i meg og jobbet. Det ble mindre sosialisering på fritiden og desidert mindre sengehygge her hjemme, men det var altså prisen å betale for å bidra til samfunnet, fellesskapet, hver dag.

  En uke før permisjonen min skulle starte, måtte jeg omsider kaste inn håndkleet, da klarte jeg knapt nok å kjøre bil til jobb.

  Poenget mitt, som også er poenget ditt, er at vi sykemeldes altfor fort! Det er omtrent umulig å ha en sykeoppfølgingssamtale med en gravid, sykemeldt ansatt, fordi hun er så innstilt på at noe er vondt og da skal man ikke jobbe. Terskelen for sykemelding må bli noe høyere og terskelen for tilrettelegging må bli noe lavere.

  Helt til slutt: Første legetime etter at graviditetstesten min var positiv og jeg hadde knapt nok satt meg ned på stolen. «Hva jobber du med? Trenger du sykemelding?» var det første legen spurte meg om. Det sier litt!

  1. Hei, og takk for kommentar og fin presisering av mitt poeng. Jeg erfarte også at svangerskap to ikke var fullt så enkelt som det første, men kom meg gjennom det, det var ikke grunnlag for sykemelding.

   Erfaringen din med legen som spør om nødvendigheten av sykemelding, tidlig i et svangerskap, er beskrivende for den «virkeligheten» jeg mener vi må unngå.

Det er stengt for kommentarer.