Invester i fremtiden, ta inn lærlinger!

I dagens kommunestyremøte stemte samtlige politikere for å øke antall lærlinger i Time kommune, for perioden 2017-2020. Høyre har fokus på dette, og vil heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser. Vi trenger flere fagarbeidere, og må derfor gi rom for dette. I mange situasjoner merker jeg en viss frykt for dette med lærlinger, en følge av at dette er uprøvd, og at nødvendig kunnskap mangler. Jeg synes dette er feil tankegang, og sier som Nike: Just do it!

Det er mye læring ved å starte noe nytt, og en får god støtte fra opplæringskontoret underveis. Gevinsten kan være enorm, både for lærlingen, for bedriften og samfunnet ellers. Jeg mener vi trenger et arbeidsliv som fremsnakker lærlingeordningen, kun på den måten får vi flere fagarbeidere.

I ASKO Rogaland har vi jobbet langsiktig med lærlingeordningen, og dersom vi hadde evaluert etter første forsøk, ville konklusjonen blitt mye arbeid, for lite. Det kostet rett og slett mer enn det smakte. Utfordringene var at det var få søkere, og dertil dårlig kvalitet. Vi jobbet imidlertid målrettet sammen med opplæringskontoret, for at lærlingene skulle lykkes, og omsider kom de seg gjennom læreperioden og fikk fagbrev. Med på veien fikk de nyttig kunnskap om arbeidslivet og relevant arbeidserfaring.

I dag ser vi på lærlinger som et nyttig og nødvendig tilskudd til vår bedrift. De drar med seg nye impulser, og gir synergieffekter i form av at andre “unge” kollegaer velger å ta fagbrevet. Mange får også fast ansettelse i etterkant av læreperioden, et godt tilskudd til bedriftens humankapital. 

For å lykkes med lærlinger er det viktig at man selger bedriften sin som et laerling-500x500attraktivt arbeidssted. Omdømme betyr mye i dette arbeidet, og det skapes i kontakt med omgivelsene. Vi har sett en direkte sammenheng mellom antall bedriftsbesøk/utplasseringer, og antall søkere, med tilhørende kvalitet. Vi prioriterer dette, og sier sjelden nei til de som ønsker å være utplassert hos oss. Praksisperioden, eller Prosjekt til fordypning som det heter, er et viktig grunnlag for utprøving, kjennskap og vennskap mellom læreinstitusjoner og bedriftene.

Etterhvert som vi har hatt flere lærlinger inne, har vi blitt flinkere til å sette krav og forventninger på et tidlig stadium. Vi er tydelige på at vi forventer 100 % tilstedeværelse fra dag en, og at arbeidsreglementet gjelder for alle. Det er for mange en brå overgang, at man faktisk må komme på jobb, hver dag. Jeg heier dermed på den nye fraværsgrensen som er satt i videregående, og tror den er viktig for våre fremtidige arbeidstakeres overgang til arbeidslivet. Bevissthet rundt forventninger.

Erfaringer har vist meg at det som anses som dårlig kvalitet ved noen søkere, ikke alltid er det. Resultater kan endres, dersom forutsetningene og omgivelsene endres. I mitt arbeid har jeg sett elever som har blitt dømt nedenom og hjem, blomstre opp og bli særdeles gode arbeidstakere. Dette gir meg tro på at det vi holder på med er riktig. 

Med ønsker om flere lærlinger for det nye året!

2 kommentarer til «Invester i fremtiden, ta inn lærlinger!»

  1. Hei, kjekt å lese hva du skriver. Jeg er født den 22.12.45. Er i full jobb ca.42 timer i uken. Jeg er vel den eneste i distriktet som er godkjent som opplærer i bunadtilvirkerfaget , og har lærling. Jeg gikk på skole i tre år , tok svennebrev i kjole og draktsyer faget og deretter mesterbrev. Startet med denne utdannelsen etter fylte 40 år. Det snakkes så varmt om å ha lærlinger. Til det vil jeg si av egen erfaring at det er utrolig krevende. Jeg fungerer som privatlærer , og må stadig gå vekk fra mitt eget arbeid, og skal legge opp hva som skal læres. Jeg holder utstyr, lokaler, diverse stoff og lærebøker. For dette får jeg et tilskudd på ca. kr 4.400,- pr måned. Lærlingen skal også ha lønn og det skal betales arbeidsgiveravgift og feriepenger. En slik skoleplass koster fylket over kr.300.000,- pr år. Det er vel pga dette små bedrifter kvier seg for å ta inn lærlinger.

  2. Hei
    Kjekt at du følger med på det jeg skriver, og takk for god tilbakemelding innenfor temaet.
    Jeg synes det er prisverdig at du på tross av erfaringen du har, faktisk prioriterer å ha lærling. Jeg jobber selv i en bedrift med 240 ansatte, hvor lærlingene raskt er produktive og ikke trenger den tette opplæringen som den du viser til.
    Jeg ser utfordringene med at tilskuddene i ditt tilfelle, i mindre grad belønner den viktige samfunnsinnsatsen du faktisk legger ned. Du er en av dem som viser vei, også for større bedrifter.
    Jeg håper flere kan prioritere som deg i fremtiden, og at vi får en tilskuddsordning som kan være stimulerende for begge parter. Lærlingordningen må være en gjensidig verdiskapning.

Det er stengt for kommentarer.