Mandag stemmer du på hverdagsheltene

Denne uken sto jeg på Varhaug stasjon kl 06.00 om morgenen, mens ungene enda lå hjemme og sov. Det var morgenaksjon må vite, sammen med engasjerte politikere som skulle drive valgkamp før de gikk på jobb.

Du har kanskje sett dem de siste ukene. Utenfor butikken, i turområdet, på kjøpesenteret eller i gågata. Noen av dere har kanskje også hatt besøk av dem på døren.

Det er høysesong for politikk, valgkamp og alt som følger med, og valgdagen nærmer seg med stormskritt.

Tiden hvor politikere i alskens farger summer rundt oss går snart i hvilemodus. Det er mange lokale helter som kjenner at det skal bli godt å få resultatet nå.

Jeg husker godt hvordan det var å balansere jobb, familie, politikk og valgkamp. HR-leder på dagtid, inn i politikermodus på ettermiddagene og i helgene. De fleste timer i døgnet ble tatt i bruk.

Da jeg var helt fersk kjente jeg også på flauhet over å plage venner med politikk. Terskelen for å legge ut bilder og budskap på Facebook var høy, og det var mye som var nytt og skremmende. Tenk om noen spurte meg om politikk jeg ikke hadde peiling på?!

Valgkamp er gøy, inspirerende, engasjerende, utmattende, spennende, sosialt, men akk så givende. Man jobber sammen for løsninger man tror på og man lærer mye sammen med andre.

Det er en grunn for at hver enkelt engasjerer seg i politikken. Jeg gjør det fordi jeg tror på en samfunn som gir muligheter til alle. Et samfunn hvor vi investerer i å gi den enkelte gode velferdstjenester, hvor alle får delta, og hvor vi heier frem jobbskapere og mangfoldet.

Hver politiker har sin egen bakgrunn og motivasjon. Felles for alle er at de stiller opp for fellesskapet, med ønske om å skape et best mulig lokalsamfunn.

Da jeg dro hjem fra Varhaug stasjon rett rundt 08.00 den morgenen var det enda rimelig friskt i luften. Fingrene var småkalde og krokete, der de søkte varme rundt bilrattet.  På Kvernaland var ungene på vei til skolen. Der kom 8-åringen min syklende med hjelmen på snei, i bedagelig tempo, mens hun øvde på å slippe styret. Hun var tilsynelatende lykkelig uvitende om at temperaturen ikke var særlig høy, der hun syklet avgårde i singlet.

Ting går litt på selvstyr for tiden. 

Heldigvis ble det varmere utover dagen, og nå nærmer valgdagen seg med stormskritt. Det skal snart avgjøres hvem som skal bestemme i din kommune, og ett enkelt kryss kan avgjøre hvem som får plass i kommunestyret, eller fylkestinget.

Bruk tiden frem mot valget til å heie frem og ønske lokale kandidater lykke til. De har drevet mye dugnad de siste månedene, og for mange av dem har det også vært en bratt læringskurve.

Nå venter de spent på resultatet, som avhenger av din stemme.

Godt valg!

Det største selskapet du aldri har hørt om

«Potensial AS er Norges største selskap, med virksomhet innen helse, energi, varehandel, utdanning, bygg, finans, juss, medier, markedsføring mm.

Vi er over 255.000 ansatte i over 100 norske byer. Vårt formål er å skape verdi, både for oss selv og samfunnet.»

Slik har Fontenehusene innledet sitt tankeeksperimentet, hvor de ser for seg at flere med psykiske lidelser kan ta en plass i arbeidslivet.

Det ble oppspill til debatten «En psykt bra arbeidskraftreserve» hvor Einar, som er medarbeider i Fontenehusene, minnet oss om at folk vil jobbe, men at det ofte handler om livet rundt, for folk som «faller utenfor».

Der spiller Fontenehusene en viktig rolle i arbeidet med å finne en plass for alle i samfunnet.

Jeg reflekterte rundt begrepet utenforskap, og fremhevet hvor viktig det er at vi utvider hva vi anser som normalt i samfunnet. Det slår meg stadig, gjennom mine mange menneskemøter, at vi ikke er så ulike når alt kommer til stykket. Vi har alle både solskinnsdager og dager hvor vi helst vil holde sengen. Vi kan grue oss til et møte, eller danse lykkelig nedover gaten etter et vellykket møte.

Tilfeldigheter gjør at folk havner utenfor det vi definerer som fellesskapet. Det skaper uhelse.

Arbeid må være en del av behandlingen, sa arbeidslivsforsker, Øystein Spjelkavik. Samtidig minnet han om hvor viktig det er med kunnskap på arbeidsplassene om at de med psykisk sykdom kan jobbe.

En kan faktisk også bli bedre av det.

Håkon Skard i psykologiforeningen minnet om at personer med psykiske lidelser ikke er en ensartet gruppe. Den spenner fra alt fra psykisk ubehag, som jeg nok selv har kjent på denne uken, til alvorlige psykiske lidelser. Håkon fremhevet også at arbeidshelse er rehabiliterende.

Vi må snakke mer om den enkelte person og slutte å plassere hverandre i båser med store merkelapper dersom flere skal føle seg som en del av fellesskapet.

Da trenger vi ledere som skaper et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, hvor flere føler seg som en del av laget.

Da Pål Molander var leder av Statens arbeidsmiljøinstitutt snakket han om at arbeidet med arbeidsmiljøet i bedriften var den mest lavthengende frukten for å skape mer inkludering og redusere sykefraværet. Ledelse er en hovednøkkel.

Jeg tror det er et konkurransefortrinn for bedriftene å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Derfor samarbeider jo også flere og flere bedrifter med Nav.

Nå må vi gi Nav den ryggdekningen de trenger for å kunne samarbeide mer med sosiale entreprenører for å få enda flere i arbeid. Hans Christian Holte i Nav var klar på at de vil samarbeide mer med aktører som Fontenehusene.

Da Torbjørn Røe Isaksen var Arbeids- og sosialminister la han frem en stortingsmelding som het «Ingen utenfor». Der var et av målene å bygge ned siloene mellom helse og arbeid, og sette individet i sentrum. Mer innovasjon i tiltakssektoren, mer helsebehandling og arbeidsrettet bistand og tettere samarbeid med sosiale entreprenører er oppskriften for å skape et inkluderende samfunn. Putter vi inn utdanning og kompetanse har vi det som skal til for å støtte opp om den enkelte gjennom livet.

Dersom vi skal ta på alvor at folk er verdifulle bidragsytere i samfunnet, må vi legge til rette for dette. Jeg håper regjeringen gjør det de kan for å sørge for et enda tettere samarbeid mellom Nav og sosiale entreprenører og plukker frem stortingsmeldingen som per nå ligger i en skuff.

Fontenehusene viser oss at det virker!

Høyre vil ikke ha karakterer i barneskolen, Brenna

Tonje Brenna spurte meg om følgende på Facebook, vedrørende diskusjonen som går om hvorvidt kunnskapsministeren lyver, eller ikke om at Høyre vil ha karakterer i barneskolen. 

«Margret Hagerup, det er jo egentlig et veldig enkelt spørsmål å avklare. Faktisk kan du svare ja eller nei.

Dersom ungdomsskolen skal starte et år tidligere for elevene, blir det da også karakterer et år tidligere?

Ut ifra det både partileder og andre i Høyre sier, er det vanskelig å forstå det som annet enn at svaret er ja.»

Svaret er nei, og du vet at det har vært presisert gang etter gang.

Spørsmålet er om du tar egen oppfordring og snakker sant om andres politikk. Det kan du svare ja eller nei på.

Så til fakta:
Høyre har, både i regjering og i Stortinget, gått inn for å lovfeste at 1. til 7. klasse skal være karakterfritt. Ved behandling av Opplæringsloven slo en enstemmig utdanningskomite fast:

«Komiteen viser til at det i dag er forskriftsfestet at det i grunnskolen 1.–7. trinn bare skal gis vurdering uten karakter. Komiteen viser til at det i høring til ny opplæringslov ble foreslått å lovfeste at barnetrinnet skal være karakterfritt, og at regjeringen har fulgt dette opp i forslag til ny opplæringslov. Komiteen støtter dette.»

Med andre ord: Regjeringen Solberg ville lovfeste at 1. til 7. klasse skal være karakterfri, regjeringen Støre fulgte opp og et enstemmig storting vedtok dette.

Her er runden du og jeg hadde om dette i Stortinget i mars. Der kommer det også tydelig frem hva vi mener i denne saken:

Margret Hagerup (H) [11:15:04]:
Kunnskapsministeren har gjentatte ganger påstått at vårt forslag i Høyres ungdomsskolereform om å åpne for forsøk med fireårig ungdomsskole på første- til tiendeklasseskoler handler om å snikinnføre karakterer i barneskolen. Dette ble senest gjentatt i VG før helgen, da kunnskapsministeren la fram opplæringsloven.

Kan kunnskapsministeren vise til hvor hun har dette fra?

Statsråd Tonje Brenna [11:15:35]: Høyre la for kort tid siden fram sitt forslag til ungdomsskolereform. For å spole litt tilbake, kom vel varselet om at det ville komme et forslag fra Høyre åtte dager etter at undertegnede tiltrådte som kunnskapsminister, etter at Høyre – for ordens skyld – hadde styrt det samme departementet i åtte år uten å endre ungdomsskolen.

Vi har tre grunnleggende utfordringer for elevene våre på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Det første er at et eller annet sted rundt 4. klasse og 5. klasse begynner de å kjede seg og oppleve skolen som mindre relevant. Det andre er at de mobber hverandre mer mot slutten av barneskolen og inn i ungdomsskolen. Det tredje er at stadig flere kjeder seg og ikke opplever undervisningen som relevant. De tre hovedutfordringene har regjeringen satt seg som mål å svare på i det arbeidet vi gjør med en reform for ungdomsskolen.

Så presenterte Høyre sitt alternative forslag til reform, som hadde noen få elementer ved seg. Det ene var en obligatorisk bacheloroppgave for 10. klasse, det andre var at det skulle være mulig å begynne tidligere på ungdomsskolen – altså at du i 7. klasse var en del av ungdomsskolen – og det tredje var at man nok en gang, som så ofte fra Høyres side, skulle innføre mer kartlegging og nasjonale prøver.

Etter å ha forsøkt i flere omganger, sammen med gode kollegaer og kloke hoder, å dechiffrere hva substansen i Høyres forslag til en ungdomsskolereform egentlig var, sto vi igjen med det. Det skal være mulig å få karakterer ett år tidligere enn det det er i dag. Jeg tror Høyre er interessert i å gjøre grep for ungdommene våre og for ungdomsskolen, men den ungdomsskolereformen Høyre la fram den gangen verken svarte på hovedutfordringene, løste problemet eller bidro til å breie ut hva de egentlig skal gjøre for ungdommene våre.

Norge trenger flere hender og hoder i arbeid. Vi trenger at flere trives i skolen, og vi trenger at flere blir kvalifisert. Et viktig grep da er å gjøre noe for ungdomsskoleelevene våre, og det mener jeg at Høyre ikke gjorde i sitt forslag til reform. Tvert imot sto vi igjen med det Høyre veldig ofte legger fram når det handler om skole, nemlig mer karakterer, testing og måling.

Margret Hagerup (H) [11:17:35]: Det er vanskelig å diskutere faktisk politikk når kunnskapsministeren fortsetter å bruke de første timene etter at vi legger fram reformen, til å tolke Høyres politikk. Allerede 17. januar tilbakeviste Jan Tore Sanner denne påstanden i VG. Det var debatter på Dagsnytt 18, og påstanden er senere tilbakevist en rekke ganger, ikke bare i media, men det er også tydelig presisert fra Stortingets talerstol. Den 1. februar sa Jan Tore Sanner:

«Høyre har ikke foreslått karakterer (…). Vi ønsker å opprettholde den grensen som er i dag (…). Det er altså ikke et forslag Høyre har fremmet, og Arbeiderpartiet må slutte med de påstandene.»

Og videre:

«Vi har ikke foreslått karakterer fra 7. klasse.»

Det har kommet en rekke tilbakevisninger av de påstandene som kunnskapsministeren fortsetter å komme med. Som folkevalgt mener jeg vi skal sørge for å ha en opplyst og redelig debatt, og det mener jeg også som mor, med barn som går i skolen.

Spørsmålet til kunnskapsministeren er: Synes ikke kunnskapsministeren svarene fra Jan Tore Sanner og Høyre er tilfredsstillende, og stoler ikke kunnskapsministeren på de svarene?

Statsråd Tonje Brenna [11:18:39]: Hvis representanten refererer til svarene Høyre og representanten Jan Tore Sanner gir meg på hva som er innholdet i Høyres ungdomsskolereform, er svaret nei. Det opplever jeg ikke som tilfredsstillende av de grunnene jeg nevnte tidligere, nemlig at de egentlig ikke svarer på de utfordringene vi står overfor for elevene våre i siste del av barneskolen og gjennom ungdomsskolen. Vi trenger at flere av elevene våre trives og mestrer skolen. Vi trenger at flere blir kvalifisert, og vi trenger i enden av skoleløpet å få flere hender og hoder i arbeid. Derfor er jeg opptatt av at vi gjør det vi kan for å bidra til nettopp det. Et av de grepene mener jeg er å gjøre skolen mer praktisk og variert, i tillegg til at vi tar på alvor det elevene forteller oss, nemlig at de opplever stress og press som potensielt kan være til hinder for både trivsel og læring. Det er en av grunnene til at regjeringen i sitt forslag til opplæringslov foreslo å lovfeste forbud mot karakterer fra 1. til 7. trinn. Dersom representanten Hagerup og Høyre ønsker å være med på det forslaget, er det veldig kjærkomment, og da kan vi helt sikkert også komme videre i debatten om hva en ungdomsskolereform skal være.

Margret Hagerup (H) [11:19:42]: Jeg synes det er synd at kunnskapsministeren, som bør være opptatt av kunnskap og en redelig debatt, ikke benytter anledningen til å si at en vil slutte å komme med fakta som ikke stemmer om Høyres politikk. Dagens unge vokser opp i en hverdag hvor informasjonsmengden er stor. Det er mange saker som preger nyhetsbildet, og mange av disse deles flittig på sosiale medier. I en stadig mer polarisert verden kan det være vanskelig for folk å orientere seg i hva som er fakta, og hva som ikke er fakta.

Jeg begynte denne spørrerunden med å spørre ministeren som er ansvarlig for kunnskap, om hvor en har denne påstanden fra. Da sa ministeren at dette er noe som Arbeiderpartiet har funnet opp på et seminar de første timene etter at vi la fram en ungdomsskolereform med veldig mange konkrete grep som vi har lyst til å diskutere. Kunnskapsministeren må gjerne komme til Høyre og snakke om vår ungdomsskolereform.

Jeg har et siste spørsmål. Synes kunnskapsministeren at hun selv bidrar til en opplyst og saklig debatt om dette når en er med på en falsk historiefortelling om Høyres politikk?

Statsråd Tonje Brenna [11:20:44]: Høyre la fram en ungdomsskolereform hvor et av grepene var at man skal kunne begynne et år tidligere på ungdomsskolen. I norsk ungdomsskole har vi karakterer, ergo kan man få karakterer et år tidligere med Høyres ungdomsskolereform. Det trengte jeg ikke et seminar for å oppdage. Det er heller ikke en falsk historiefortelling. Det er å ta Høyres forslag til en reform for ungdomsskolen på det største alvor.

Jeg er politisk uenig i at det er løsningen, for jeg mener vi har veldig mange andre grep vi kan ta for å sørge for at elevene våre trives og mestrer skolen bedre, både siste del av barneskolen og ungdomsskolen, men det er ikke historieforfalskning. Det er tvert imot å ta forslaget på alvor. Dersom representanten nå mener det ikke er aktuelt å gi karakterer til de elevene som potensielt begynner et år tidligere på ungdomsskolen, godtar jeg det. Det er helt ok, men det er altså første gang en så tydelig presisering har kommet fra Høyres representanter.

Jeg er glad for at Høyre lytter til det jeg sier også når jeg har kritikk av deres forslag, og jeg er helt sikker på at vi får nok av anledning til å diskutere ungdomsskolereform videre, også her i Stortinget.

Margret Hagerup (H) [11:21:45]: Allerede 1. februar, da Jan Tore Sanner var i spontanspørretimen, sa kunnskapsministeren at Høyre åpner for det, ergo er det karakterer i skolen. Det ble avvist en rekke ganger, men jeg er glad for at kunnskapsministeren nå sier at en godtar dette, og jeg håper at dette blir siste gang en må tilbakevise det – både i Dagsnytt 18, Politisk kvarter og ulike media og ikke minst her fra Stortingets talerstol. Siste spørsmål blir da: Kan en være sikker på at kunnskapsministeren vil godta dette, og at en ikke benytter anledningen til å falle for enkel retorikk for å skape et bilde av Høyre som ikke stemmer med virkeligheten?

Statsråd Tonje Brenna [11:22:24]: Jeg er glad for at Høyre lytter til det jeg sier, også når jeg kritiserer Høyres forslag, men jeg synes det er rart at det er mulig å forstå det som historieforfalskning at når Høyre foreslår at våre elever kan begynne ett år tidligere på ungdomsskolen, og det unektelig er slik at vi har karakterer i ungdomsskolen, så betyr det ikke det samme som at elevene kan få karakterer ett år tidligere. Jeg har lest dokumentene som har kommet fra Høyre, jeg har lyttet til debattene, jeg har hørt hva Høyre har foreslått, og jeg kan ikke forstå annet enn at fødselsåret til disse elevene er det samme, men at de begynner på ungdomsskolen ett år tidligere. Når det er sagt, er jeg enig med representanten Hagerup i at vi kan si oss ferdig med det og fortsette å diskutere substansielt hva som bør være innholdet i en ungdomsskolereform. Jeg er helt overbevist om at det må være en mer praktisk og variert skole, hvor vi reelt både forbereder elevene våre for arbeidsliv, videre studieliv og livet for øvrig. Da må flere trives. Da må flere oppleve mestring. Da må flere lære det de skal. Og det tror jeg vi kan få til med de forslagene regjeringen etter hvert vil komme tilbake med.

Brenna, du lyver

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Tonje Brenna denne uken i en tale om skolepolitikk til unge Arbeiderparti-politikere fortsetter å spre usannheter om at Høyre vil ha karakterer i barneskolen. En påstand hun har blitt utfordret på fra alle tenkelige kanter, etter at Ap først fremsatte den.

Jeg har høyere forventninger til en minister enn dette.

I mars måtte jeg bruke hele fire spørsmål i spørretimen på å slå fast at det var fake news at vi ville ha karakterer i barneskolen. Selv om Brenna hadde blitt kjent med temaet ved flere anledninger.

Da svarte Brenna følgende: «Dersom representanten nå mener det ikke er aktuelt å gi karakterer til de elevene som potensielt begynner et år tidligere på ungdomsskolen, godtar jeg det. Det er helt ok, men det er altså første gang en så tydelig presisering har kommet fra Høyres representanter.»

Jeg ville ha dette enda tydeligere fra ministeren, da det dessverre hadde vært tendenser til at ministeren ikke stoppet å spre usannheter om vår politikk, på tross av bedre viten.

Jeg fortsatte derfor: «Det ble avvist en rekke ganger, men jeg er glad for at kunnskapsministeren nå sier at en godtar dette, og jeg håper at dette blir siste gang en må tilbakevise det – både i Dagsnytt 18, Politisk kvarter og ulike media og ikke minst her fra Stortingets talerstol. Siste spørsmål blir da: Kan en være sikker på at kunnskapsministeren vil godta dette, og at en ikke benytter anledningen til å falle for enkel retorikk for å skape et bilde av Høyre som ikke stemmer med virkeligheten?»

Brenna svarte da: «Når det er sagt er jeg enig med representanten Hagerup i at vi kan si oss ferdig med det og fortsette å diskutere substansielt hva som bør være innholdet i en ungdomsskolereform.»

Man skulle tro at saken var ferdig med det.

Jeg har enda håp om at det skal settes et punktum, i det minste fra regjeringsmedlemmers side. Det må vel kunne forventes at det føres en redelig debatt om faktisk politikk på det nivået?

I behandlingen av opplæringsloven før sommeren slo komiteen fast følgende om karakterer:

«Komiteen viser til at det i dag er forskriftsfestet at det i grunnskolen 1.–7. trinn bare skal gis vurdering uten karakter. Komiteen viser til at det i høring til ny opplæringslov ble foreslått å lovfeste at barnetrinnet skal være karakterfritt, og at regjeringen har fulgt dette opp i forslag til ny opplæringslov. Komiteen støtter dette.»

Det var for øvrig regjeringen Solberg som la frem høringsforslaget til ny opplæringslov. Vi har aldri tatt til orde for karakterer i barneskolen, snarere tvert imot.

Tonje Brenna skrev nylig på sin Facebook om samme tale til de unge politikerne: «Derfor kom jeg med en oppfordring til Erna Solberg: Vær ærlig om hva Høyre går til valg på. Folk er ikke dumme, og de fortjener at politikere snakker sant. Jeg håper hun tar den oppfordringen.»

Spørsmålet er om kunnskapsministeren selv tar denne oppfordringen.

Kunnskapsnivået i denne saken har hittil stått til stryk, Brenna!

 

 

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Forhekset av månen

Det var en av de sjeldne kveldene. Dagen hadde begynt så vanlig. Det var en tirsdag i august, hvor ferien snart var over og koffertene lå strødd i huset. Hva som var rent og skittent var for lengst glemt. Det meste hadde en egen eim av sydenlukt.

Borte bra, hjemme best tenkte jeg, da jeg løp langs veien for å gjøre unna dagens løpeøkt og kjente hevdalukten slå rundt meg. Ingen tvil om at jeg var hjemme på Jæren.

Borte bra, hjemme best.

Etter å ha lukt meg gjennom bedene og spylt inngangspartiet vasket jeg meg gjennom huset. Snart var det tid for spontan feiring. Jeg løp ned til butikken for å handle ost, kjeks og spekemat. Så fyrte vi i utepeisen og satt og nøt solnedgangen til 20 grader og vindstille, mens vi sprettet korken på nok en flaske.

Sure toner kom ut av karaokeanlegget, mens mørket falt på. Minuttene løp avgårde mens vi ventet på månen. Kunne det være supermånen som lyste opp himmelen? Eller gjemte den seg kanskje bak nabohuset?

Vi så den enda ikke.

Levende lys og åpen ild i utepeisen gav håp, mens vi så ut over vannet. Hvor gammelt er huset, tenkte jeg, da jeg så mot de hvite veggene. Bak meg lyste himmelen over vannet.

Gjennom generasjoner har folk før meg sett ut over det samme vannet, under den samme himmelen. Tenk så mange historier. Så mange dager som er gått. 

Min bestemor på 93 år var sjelden opplagt denne kvelden. Hun feiret datteren som hadde første dag som pensjonist.

Tiden flyr, og vi med den, tenkte jeg. Livet forstås baklengs, men må leves forlengs, sa Søren Kierkegaard for lenge siden.  Man må ha med seg fortiden for å kunne se fremtiden og samtidig leve her og nå. 

Mon tro om de som bodde her før meg også følte seg så levende og tilstede som vi gjorde denne kvelden?

Pensjonister er definitivt ikke det de en gang var.

Dette var en kveld for minnebøkene, og vi hadde den sammen. Det er verdt mer enn en måne. Selv enn supermåne. 

La oss snakke om politikk, Peggy!

LOs leder Peggy Hessen har de siste ukene tatt til orde for å være den mest sosiale i klassen, samtidig som hun har spredd rundt seg med valgkampretorikk og snakk om usosial politikk. Det kunne kledd LO med litt mer omtanke for dem som står lengst unna arbeidslivet.

For vi trenger arbeidskraft og verdien av å ha en jobb å gå til betyr mye for den enkelte. Der har dessverre verken LO eller regjeringen den rette oppskriften.

Hvert år matcher bemanningsbransjen folk som trenger jobb med jobber som trenger folk. Hvert år er det 70.000 som får jobb gjennom bransjen. 4 av 10 kommer fra arbeidsledighet. 2 av 10 kommer fra skolebenken. Jeg har selv jobbet tett med bemanningsbransjen og sett folk som får en sjanse blomstre og senere få fast jobb. Med regjeringens innstramminger har veien inn til arbeidslivet blitt smalere.

Regjeringen Solberg gjennomførte en kraftfull opptrapping av antall varig tilrettelagte arbeidsplasser, gjennom regjeringstiden. Jeg var i den perioden i flere debatter hvor vi fikk kritikk fra Ap om at vi ikke gjorde nok i dette arbeidet. Fasiten etter to år med Ap anført av LO i styringen, er at regjeringen ikke har prioritert en eneste økning.

Jeg skulle ønske at Peggy Hessen snakket mer om dette.

For det er dessverre sånn at færre enn tre prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid. Det er arbeidskraft og mennesker samfunnet trenger, som i dag i stor grad holdes utenfor arbeidslivet.

Gjennom flere år sørget Høyre i regjering for at organisasjonen HELT MED kunne få flere med psykisk utviklingshemming ut i jobb. Karl Elling Ellingsen i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har omtalt HELT MED som det viktigste som har skjedd på området siden HVPU-reformen (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede) på 1990-tallet.

Dette er sosial innovasjon som har gitt flere en fot innenfor.

Arbeidet til HELT MED har vist at potensialet er stort. Det handler om at vi må ha tro på den enkelte, og sørge for at den enkelte kan oppfylle sine drømmer gjennom å gi dem muligheter. Det handler om gode modeller for oppfølging, også i ordinært arbeidsliv.

Høyre på Stortinget har fått flertall for at det trengs bedre oppfølging av personer i varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter, etter modell fra HELT MED. I dag er det Nav som gir bedriften et tilskudd, noe som gjør at en i mindre grad lykkes med fleksibilitet i tiltaket. Så langt har regjeringen vært sendrektige i dette arbeidet, men det har ikke manglet på fagre ord.

Det er på høy tid å ta de med utviklingshemming på alvor og gi dem en fot innenfor arbeidslivet, men da må vi endre systemet.

I denne debatten savner jeg deg, Peggy.

Høyre på Stortinget har også fått flertall, mot regjeringspartienes stemmer, på at de som er lærekandidater i dag skal kunne få en assistentbetegnelse når de har tatt kompetansebeviset sitt. Det er et stort behov for helseassistenter, kokkeassistenter og andre assistenter i arbeidslivet. LOs svar på dette er en bekymring for at terskelen for fagarbeidere blir senket.

Spørsmålet er om LO er for opptatt av dem som allerede er i arbeidslivet, til å ha omtanke for dem som trenger en vei inn.

Få meg på, for faen!

Jeg er lei av å bli satt i bås som kvinne. Samtidig vet jeg at jeg må skjerpe meg.

Ordene i overskriften ble uttalt av en mannlig journalist ute i felten. Han hadde et viktig budskap, han var på direkten, og det var ikke lydkontakt med studio. Det begynte å haste, og han ropte ut: «Få meg på, for faen!» Og budskapet gikk ut til hele det norske folk som satt foran tv-skjermen den dagen.

Jeg har også et budskap: Jeg er lei av å bli satt i bås. Samtidig vet jeg at jeg må skjerpe meg.

For menn er overrepresentert i politikken, samfunnslivet og medieverden. Menn liker best menn og skriver mest om menn. Menn stemmer mest på menn ved politiske valg. Det er i stor grad en manns verden. Det er på høy tid med endring, og den må skje raskere. Det er flott at Aftenblad nå tar opp problemet, men da må vi kvinner også skjerpe oss.

Kvinner misliker kvinner
Kvinner er kvinner verst, sier man. Man kunne neppe lest artikkelen: Kjetil (43) bryr seg ikke hvilken matpakke Rolf (45) pakker til barna sine. Kvinner pynter seg for hverandre, og kjøper parfyme som vekker beundring hos venninnene. Vi irriterer oss over at menn får så mye plass, samtidig trekker vi oss til side når menn kommer. Det er få grunner til at vi skal gjøre nettopp det. Allikevel skjer det.

Man måler sine ord med omhu. Vi frykter at vi stiller oss lagelig til for hugg. Ord betyr mye.

Jeg bruker mange ord og uttrykk i min dagligtale som er direkte uheldige for min egen stilling i samfunnslivet. Man sier gjerne at man skal manne seg opp til noe, og snakker om kvinnelige politikere, sjåfører og komikere. Da blir man visst tøffere. Menn er tøffe, og de er politikere eller sjåfører, aldri mannlige politikere. Jeg har mange ganger fått kommentarer som at «hjemme hos deg så må det være du som har buksene på», og min mann har blitt omtalt som tøffelhelt for at han passer barna. Min rolle i samfunnslivet kan kun forklares gjennom maskulinitet.

Språk og atferd påvirker kulturen
Vi damer gir for lite faen, er et tips journalistene gir. Samtidig blir jeg provosert over at folk spør meg hvordan jeg klarer å kombinere morsrollen med å være politiker. Begge deler er feil. Svaret er at vi må gjøre mer av alt.

Det er prisverdig å kombinere foreldrerollen med å være i full jobb. Vi skal håndtere foreldremøter og juleavslutninger, samtidig som vi må i viktige møter og har tette tidsfrister å forholde oss til. Livet er en karusell, men heldigvis er vi alle på den samme karusellen. Kvinne, som mann. Kanskje skal vi i større grad anerkjenne også mannens rolle som far, og spørre ham hvordan han takler tidsklemma. Og kanskje skal vi kvinner i større grad si ja, og ytre vår mening uten at den er 100 prosent moden, samtidig som menn kanskje skal tenke seg om en gang eller to før de ytrer sin.

Aftenbladet etterlyser oss kvinner, jeg er klar
Tidligere turte jeg ikke å stikke meg frem. Jeg ville vente til jeg hadde kunnskap. Den gang trodde jeg politikk var et eget fag. En av mine største erkjennelser som stortingspolitiker er at jeg har kastet bort fem år i lokalpolitikken på å gjemme meg i kulissene. Glad i å diskutere og stå på talerstolen i kommunestyresalen, men livredd for å uttale meg offentlig og havne i debatter på Facebook.

Nå har jeg i større grad kastet meg ut i debatten.

Jeg vil være en del av samfunnsdebatten, og jeg mener at jeg har relevante innspill å bringe til bords. Alternativet er at samfunnsdebatten fremdeles domineres av menn. Men jeg tar meg selv i å tenke på menn, foran kvinner. Det er nesten som om hjernen må trenes opp til å lete etter aktuelle kvinner i ulike anledninger.

Større bevissthet
Vi kvinner må ta vår plass i spaltene, vi må bruke språket, og vi må ha redaktører som slipper oss til. Forfatter Helene Uri har sett på dette med språket og spurte hvorfor vi snakker om det «å ha baller» som noe positivt. Se for deg at vi sier til unge jenter at «du har virkelig guttetiss» for å fortelle at de er modige. Mot har ikke kjønn, heller ikke bukser eller skjørt.

Samfunnsdebatten er tjent med mangfold. Det er på tide å gjemme menn med svake meninger.

Få meg på, for faen!

 

PS: Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad, 8.mars 2020.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Sommeren er ikke bare tiden for agurknytt

Det tok ikke mange dagene inn i sommeren før kjøret begynte. I kronikker, kommentarfelt og i innboksen. Det er visst fortjent, må vite.

For jeg er en av dem som har bevilget meg det som på folkemunne kalles Stortingsferie.

Samtidig som politikken sliter med stadig nye saker som er egnet til å svekke tilliten, får fremdeles kreativ historiefortelling leve videre, år etter år. Og vi spør oss om hvorfor ikke flere vil ta verv i politikken? Fortsetter denne utviklingen vil vi en gang langt der fremme ikke lenger ha mødre og fedre som stiller opp. Naboen slutter å bry seg. Enten driver man bedrift, eller politikk. De vanlige folkene mot disse politkerne.

Jeg er helt sikker på at demokratiet vil bli svekket dersom det skjer. Debattene blir bedre av mangfoldet, men det fordrer at debatten baseres på kunnskap, og ikke på fordommer og sleivete kommentarer.

Det er riktig at mange av sakene som har blitt løftet frem de siste årene har vært viktige å få frem. Samtidig må en minne hverandre på at flertallet av folkevalgte i Norge ikke er en del av disse sakene. Det er også et problem at kreativ historiefortelling får leve, år etter år.

Gjennom seks år som stortingsrepresentant har jeg nå måttet forsvare møtefri periode i Stortinget, hver sommer.

Sent i går kveld tikket denne mailen inn i mailboksen min:

«Hei Margaret.

Hvordan kan du si at lærerne har for lang avspasering og ferie, når Stortingspolitikerne bevilger seg 108 dager fri og vedtar egen lønnsforhøyelse?»

Jeg hadde en lang sms-utveksling med vedkommende i fjor, da jeg var i en del debatter om lengden på sommerferien og min bekymring rundt barnas læring og hvordan skoleårets oppbygging påvirker dette.

Den gang svarte jeg følgende: «Vi har ikke fri i 3 mnd. Vi har møtefri. Det er for at vi skal kunne bruke tid på å besøke/ha møter og snakke med folk både lokalt og rundt omkring i landet. Alternativet kunne vært at alle hadde vært Oslo-baserte og at dette var en jobb, ikke et verv.»

Jeg håper å slippe den samme utvekslingen neste år, men jeg frykter at det fortsetter.

I kommentarfeltene diskuteres det hvor lenge vi som er på Stortinget bør sitte. De lærde strides. To eller tre perioder får holde, skriver flere. To er mer enn lenge nok, skriver andre. Enkelte mener antagelig at en perioder også er for lenge.

Det blir spennende å se hvor mange som stiller seg til disposisjon for politikken de neste årene. Det er ingen tvil om at vi trenger dere. Men da må vi ta et oppgjør med kunnskapsløse debatter og karikering av vervet som stortingsrepresentant.

Visste du at vi ikke har gullpensjon etter tre perioder på Stortinget? Det er visst en ordning som eksisterte for mange år siden.

Allikevel kan du være helt sikker på at jeg vil få den kommentaren slengt mot meg et titalls ganger frem mot jul. «Du må jo bare ha en periode til nå, så har du sikret deg!»

Vi er privilegerte som er folkevalgte, er blitt viktig å si. Jeg er ikke uenig i det, men jeg tror nå at det er vel så viktig å si at vi trenger flere av dere med på laget.

Da må vi slutte å snakke ned et verv som er med og former morgendagens samfunn. Alternativet er at vi mister viktige stemmer.

Håper alle får en fin sommer. Den har vi alle til felles, og den kommer hvert år, like sikkert som disse debattene.

«Stortingsferie» er kvalitetstid

I dag var siste møtedag i Stortinget før sommeren. Siste innspurt. Man føler seg som et levende lik, sandblåst, på vei mot nullpunktet.

Det har vært så mange frister og saker som skal behandles. Telefoner som skal ryddes unna og mailer som skal besvares.

Da taxien kom inn i gårdsrommet hjemme på Jæren så jeg at blomstringen var i full gang. Lukten av syriner slo mot meg da jeg åpnet døren.

Det er definitivt sommer på Jæren.

Gjensynet med mann og barn er alltid like gledelig. Ungene vokser stadig. Plutselig har jeg to ungdommer i hus. De minste kjemper om å ta plassen til de eldste. Hvor blir tiden av, tenker jeg. Mens jeg prøver å glede meg over nuet.

Det er godt å endelig kunne være på hjemmebane en stund. For det har sine bakdeler å pendle. Hverdagen forsvinner. Helgene brukes på å ta igjen det tapte.

Det siste året har 7-åringen begynt å spørre hvorfor jeg ikke kan jobbe med noe annet. Må du reise, nå igjen?

Jeg har sagt til henne at sommeren nærmer seg med stormskritt. I Stortinget er det møtefri i perioden juli til og med september. Noen kaller det sommerferie. De konstaterer syrlig at nå går vi på tidenes lengste ferie. Dem om det, tenker jeg.

Alternativet er at vi som er folkevalgte hadde vært omfattet av arbeidsmiljøloven og jobbet 37,5 timer i uken, med arbeidssted Oslo. Hvem ønsker egentlig det?

La oss heller slå et slag for møtefri periode i Stortinget. Det gir meg en anledning til å være mamma, samtidig som jeg kan engasjere meg i å skape et godt samfunn for barna mine.

Jeg tror det er viktig at folk fra alle samfunnslag og i alle livssituasjoner engasjerer seg i politikken. Da håpet jeg at vi kan gi hverandre en varm tanke når ferien nærmer seg.

Møtefri periode i Stortinget er ikke det samme som ferie, men det betyr at jeg kan tilbringe mer tid med familien. Det betyr mye for meg.

De er tross alt den viktigste heia-gjengen jeg har.

Med forbud skal landet bygges

Bare landet fikk en ny statsminister skulle alt gå så meget bedre. Før valget i 2021 var det ikke måte på hvor mye representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle fikse på.

Lite visste vel velgerne om at det var med forbud landet skulle bygges. Og reverseringer.

Glemte jeg tillitsreformen?

De siste to årene har regjeringen snakket om kommuner og fylkeskommuner som ikke skal være sammen lenger, mens millionene fyker ut av statskassen. Her strides nok regjeringspartiene, og rives i kampen mellom fornuft og følelser.  Arbeiderpartiet mot Senterpartiet.

Vi har to ministre på kunnskapsfeltet som er bekymret for rekrutteringen til læreryrket, samtidig som de har senket kravene og fjernet den eneste muligheten lærere hadde til å utvikle undervisningen sin i klasserommet gjennom lærerspesialistordningen. Ikke skal det være krav til at lærere fordyper seg i norsk, matematikk og engelsk, selv om lærere som fikk dette etter- og videreutdanningstilbudet selv meldte om at det endret deres undervisning i klasserommet og gjorde dem til bedre lærere.

Med tillitsreform skal visst landet bygges.

Det er fristende å spørre hva regjeringspartiene brukte åtte år i opposisjon på. En skulle tro at en ved en iver etter å styre landet hadde noen gryteklare prosjekter som lå klare for realisering.

Det eneste som blir faktisk politikk for tiden er blind ideologi fra Arbeiderpartiet og reverseringsmanien til Senterpartiet.

Arbeidsministeren har svart meg i Stortinget at faktagrunnlaget bak innstrammingene i innleie blant annet er at det er grunn til å anta at innleie begrunnet i at arbeidet er av midlertidig karakter er blitt benyttet i større omfang enn det arbeidsmiljøloven ga grunnlag for. Tallene viser at innleie har ligget stabilt mellom 1- 2 % i mange år. Nå utformes lovverk basert på antagelser og dem som bryter regelverket.

Med forbud skal landet bygges.

I helgen vedtok Arbeiderpartiet at de skulle ta opp kampen med de private aktørene i helsevesenet, gjennom å åpne for at kommuner kan sette foten ned mot etableringen av private tilbydere i den offentlige helsetjenesten. Forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, i det partipolitisk uavhengige Sykepleierforbundet gikk i NRK ut og sa at utfordringene i helsevesenet kan og bør løses på andre måter enn å gi vetorett mot å etablere privat virksomhet.

Helsepersonellkommisjonen har nettopp gitt oss et tydelig varsko. Det må gjøres noe med både oppgavedeling, arbeidstid og hvordan vi løser oppgavene. Da begynner en ikke med forbud. Det skulle tatt seg ut om nyutdannede ingeniører fra NTNU fikk beskjed om at i Rogaland, der får du kun jobbe i det offentlige.

Alle skal møtes i den offentlige fellesskolen sier Tonje Brenna. For da blir alt så meget bedre. Samtidig ser man at skoler som Wang idrettsgymnas, Norsk realfagsgymnas og norsk restaurantskole er gode supplement til den offentlige skolen, med høye søkertall, gode resultater og svært høye gjennomføringstall. Dette er friskoler, hvor staten finansierer hovedvekten, slik at en ikke skal være avhengig av en tykk lommebok for å kunne få tilbudet.

I et samfunn der det store flertallet er fast ansatte i en jobb de trives i, har regjeringen nå gjort betydelige innstramminger i innleieregelverket. Konsekvensen er at fast ansatte i bemanningsbyråer nå mister jobben sin, samtidig som norske bedrifter mister konkurransekraft.

I et samfunn der over ni av ti elever går i den offentlige skolen, blir friskolene stadig rammet av nye innstramminger, både i adgang til å opprette skoler med yrkesfaglig profil, og i adgang til å utvide eksisterende skoletilbud. Konsekvensen er et mindre mangfoldig skoletilbud og mindre valgfrihet for elever og foreldre.

Det burde ikke være en kamp mellom det offentlige og det private.

For tro det eller ei, vi er faktisk enige med regjeringspartiene om at det offentlige tilbudet innen skole og helsevesen er ryggraden i samfunnet vårt. Vi mener at et trygt og organisert arbeidsliv, hvor partene blir enige om de store linjene, er til det beste for den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Det gjør at vi kan bli enige om bærekraftige løsninger som kan stå seg over tid uavhengig av hvem som styrer.

Der vi imidlertid skiller oss er i den blinde troen på ideologi. For jeg er helt sikker på at det ikke er med forbud vi skal bygge landet.

Vi trenger ikke en tillitsreform for å trygge fremtiden. Det vi trenger er at regjeringen har tillit til at også de som jobber i det private har viktig kompetanse vi trenger i fremtiden.

Det betyr faktisk noe hvem som styrer.

Det er ikke med forbud vi skal styre landet.